Детски терапевтичен център

В 3 Стъпки

Нашият успех е вашето щастливо дете!

Детски терапевтичен център

В 3 Стъпки

Нашият успех е вашето щастливо дете!
  

Какво прави логопедът? 

Логопедът помага на хора на всякакви възрасти с различни речеви и говорни затруднения. Ето някои от тях:

- Артикулация - когато детето се затруднява да произнесе определени звуци или изговаря думи неправилно: "френско Р", Л с устни ("Лампа" става "Уампа"), съскави и шушкави съгласни (С, Ш, Ж, Ц, Ч) и други.

- Плавност на езика - когато детето повтаря определени звуци или изпитва трудност да произнесе цяла дума (заекване и запъване). Например, ако иска да каже "Маратонките ми са червени" , може да прозвучи като "М-м-м-маратонките ми с-с-са ч-ч-ч-червени".

-Глас - детето започва да произнася изречението високо и ясно, но завършва тихо и под носа си.Понякога такива деца звучат сякаш носа им е запушен.

- Реч  - някои деца срещат затруднения да разберат околните или трудно сглобяват изречения, за да изразят мисли и чувства.

  

Кой трябва да посещава логопед?

Много деца имат нужда да посещават логопед, за да се научат да говорят по-ясно. Понякога причина за това е нещо физиологично, за което логопедът може да насочи към друг специалист. Ето някои от тях:

  • Нарушения на слуха
  • Слаба лицева мускулатура
  • Сцепена устна
  • Суха уста
  • Аутизъм
  • Нарушение на дишането
  • Нарушение на преглъщането

 

Какво представлява посещението при логопед?

При първото посещение, логопедът и детето правят тест.

Не се притеснявайте, не е като в училище и няма да пишем в бележника. Този тест цели да открием какви типове речеви трудности има детето. Ще го помолим да произнесе определени звуци и думи, които може да се наложи да запишем, може да се наложи да рисуваме, да продиктуваме нещо и т.н.

Тестът ще ни помогне да определим кое е трудното и какво трябва да направим, за да го преодолеем :-)

 

Логопедичната работа за речеви проблеми се изразява преди всичко в упражнения.

Ако дете има трудности с артикулация или плавност, логопедът ще прекарва време, демонстрирайки как да "извади" правилните звуци пред огромното ни огледало например :-) Това означава, че детето ще имитира как логопеда движи устни, уста и език , за да направи правилния звук.

 

Ние обичаме да играем игри, за да направим упражненията по-забавни.

Ако става дума за речево нарушение, работата е по-скоро като в училище. Логопедът ще помага с граматика, как се комбинират думите правилно, за да съставят ясен изказ на мислите.

Ако пък е необходимо да се работи за слуха, може да се играят игри подобряващи тези умения - например "Саймън каза"

  

Колко време продължава?

Всеки случай е индивидуален и зависи от ситуацията.

Обикновено се срещаме веднъж-два пъти седмично за 1-2 месеца за по-малки предизвикателства и може да се стигне до 1-2 години за по-големи трудности.

Ще има и домашни. Най-добрия ефект се постига с упражнения. Колкото повече упраженения, толкова по-бързо ще стане. Хубавото е, че нашите упражнения са забавни и можете да ги използвате за игри с детето си за 15-20 мин на ден, които да скрепят връзката Ви.

 

НАЧАЛО • НАШИЯТ ЕКИП • БЛОГ • ЗА КОНТАКТИ

© 2024 In3steps Ltd. Всички права запазени.

Създадено от: